Consultme

Een meerwaarde voor uw organisatie! wilt u ook weten wat ik voor uw inkoopproces kan betekenen?

 ‘Als je meer grip wilt op de continuïteit, kwaliteit en kosten van je inkoopprocessen.’

De leverancier is geselecteerd, de onderhandeling is afgerond en het contract gesloten!
Een mooi resultaat behaald voor uw organisatie?

Het inkoopproces gaat verder dan het behalen van inkoopresultaten. ConsultME kijkt naar de behoefte van uw organisatie op korte en lange termijn. Past de leverancier bij uw organisatie? Kan de geselecteerde leverancier uw organisatie verder helpen haar doelstellingen te behalen? Samen zorgen we ervoor dat de overeengekomen prestaties niet alleen behaald maar ook periodiek getoetst wordt. Stakeholders worden betrokken en zijn géén omstanders. ‘Door verbinding wordt het beste uit een overeenkomst gehaald en groeit uw organisatie.’

ConsultME helpt uw organisatie met gedegen inkoopadvies, maar ook met het positioneren van uw inkooporganisatie. Het inrichten van contract-, leverancier- en risicomanagement. Coachen en trainen van uw inkoop- of verkoopmedewerkers.

Mijn visie met betrekking tot de inkoopvraagstukken; duurzaamheid, contract-, risico- en leveranciersmanagement is niet alleen theoretisch, ik pak deze vraagstukken graag met beide handen voor u op!ConsultME richt zich primair op de gezondheidszorg, maar is er voor iedere organisatie zowel profit als non-profit, variërend van corporatie tot industrie.‘Een meerwaarde voor uw organisatie’

Inkoopadvies & coaching

Als je een groot inkoopproject op de planning hebt staan, maar de inkooporganisatie volledig in beslag genomen wordt door dagelijkse werkzaamheden en lopende projecten. En de wens er is om bestaande capaciteit beter te benutten.

ConsultME brengt expertise en ervaring op het gebied van inkoop. U kunt bij ons terecht voor (hoog complexe) inkoopprojecten middels diverse tenderplatforms, het behalen van inkoopresultaat, vormgeven aan inkoopsamenwerkingen & stakeholdermanagement. Analyse en uitwerking van het inkoopactieplan. Advies op het gebied van inkoopbeleid en visieontwikkeling. Coaching van uw inkoopafdeling.

Contractmanagement

Als een inkooptraject succesvol is afgesloten en een nieuwe leverancier is gecontracteerd. Maar de vraag leeft hoe je ervoor zorgt dat afspraken en bijhorende deadlines worden nagekomen.

Contractmanagement is vaak een sluitstuk in een organisatie. Echter door actief management van uw contracten, kunnen de vastgelegde doelstellingen worden behaald en risico’s worden gemitigeerd. Contractmanagement kan uw organisatie helpen inkoopprojecten efficiënter af te ronden of te initiëren. Uw inkopers kunnen zich meer op de kerntaken richten. Voor bijvoorbeeld het behalen van benodigde accreditaties (SWVN, NIAZ, JCI) is contractmanagement een belangrijk hulpmiddel.

ConsultME helpt uw organisatie bij het opzetten van contractmanagement en de implementatie hiervan.

Leveranciermanagement

Als je meer wilt doen met leveranciers die essentieel zijn voor het bedrijfsproces. Geven we daar voldoende aandacht aan? Is er nog meer uit de samenwerking te halen?

Leveranciersmanagement is niet enkel weten wie je leveranciers zijn en wat de jaaromzet is. Voor ConsultME is leveranciersmanagement het weten wat een leverancier kan bieden, waar de sterktes en zwaktes liggen, met welke innovatie ze bezig zijn. Waar ze jouw organisatie kunnen helpen om de doelstellingen te behalen. Wat is de visie op duurzaamheid van de leverancier en hoe vullen ze dit concreet in? Wie de concurrenten zijn er en hoe ontwikkelen die zich?

ConsultME gaat graag met u in gesprek over hoe we leveranciersmanagement structureel bij u kunnen inrichten.

Mijn ervaring

De afgelopen jaren heb ik tal van mooie projecten mogen begeleiden vanuit mijn rol als strategisch (lead) inkoopadviseur, contract- en leveranciersmanager. Projecten variëren van petrochemie, inrichting, soft- & hard services tot orthopedische en cardiologische implantaten. Daarnaast heb ik (leidende) rollen vervult in diverse commissies t.b.v. kwaliteit, platfora en verbetertrajecten. In een gesprek kan ik de projecten nader toelichten.

Over Martijn Elshof

Een verbinder, die zijn strategische inkoopexpertise en ervaring graag inzet voor organisaties in alle sectoren, in het bijzonder de Gezondheidszorg. Ik ben binnen mijn vakgebied altijd in beweging/ontwikkeling gebleven. Mijzelf uitgedaagd nieuwe kennis op te doen, niet alleen theoretisch (o.a. HBO opgeleid, Nevi 1 & 2) maar juist ook door ook naar andere sectoren te kijken en daar inkoopervaring op te doen.

Mijn 18 jaar ervaring heb ik opgedaan bij Laurus NV, NedCar, a.s.r. verzekeringen NV en verschillende organisaties binnen de gezondheidszorg van ziekenhuis tot inkoopsamenwerkingen.

Buiten mijn professionele vaardigheden is voor mij kenmerkend mijn talent om verschillende belangen samen te brengen zowel intern als extern. Communicatie op verschillende niveaus binnen organisaties en mijn probleemoplossend vermogen/pragmatische aanpak ten aanzien van organisatorische uitdagingen en conceptueel denken.

Ik lever graag een bijdrage die blijvend is!

Telefoon: 06-22609316

E-mail: info@consultme.nl

Referenties